Bouwen aan TechniekHub

Doel

Vmbo- en mbo-scholen, bedrijven en andere partners bouwen samen aan technisch beroepsonderwijs dat plaatsvindt met en bij de bedrijven en daardoor beter aansluit op de wensen en eisen vanuit het beroepenveld. Door deze actieve inhoudelijke relatie te verstevigen en te borgen, creëren we een gestructureerde en duurzame samenwerking op het gebied van hoogwaardig technisch beroepsonderwijs in de regio.

Beoogde resultaten

  • Het beroepsonderwijs is verrijkt met de input vanuit het bedrijfsleven.
  • Het onderwijs zal gedeeltelijk ook kunnen plaatsvinden bij de bedrijven.
  • Er zijn langdurige afspraken gemaakt over stageplekken, gastlessen, bedrijfsbezoeken en andere gezamenlijke activiteiten.

Stand van zaken

1 april 2021

  • Er is een aantal bestaande fysieke hubs in het land bezocht ter inspiratie.
  • We praten verder met bedrijven om een plan te maken dat met scholen en bedrijven in regio Rotterdam wordt besproken. Het streven is om voor de zomervakantie 2021 een besluit te nemen.

Projectleider

Cock van der Brugge

Downloads

Er zijn op dit moment geen downloads beschikbaar voor dit project.

Partners

Rijnmond Bouw B.V.
Stichting NexTechnician
Foodmate B.V.

Metalent
Bekijk het project 'Promotie & beeldvorming techniek'
Terug naar de startpagina
Bekijk het project 'Verbinding po-vmbo techniek versterken'