Derde editie Expeditie Digitaal van start op IT Campus Rotterdam

Wat hebben leerlingen maar ook scholen eigenlijk nodig aan digitale vaardigheden?”.

IT Campus Rotterdam ontving in de eerste week van februari de nieuwe deelnemers van Expeditie Digitaal in twee sessies die fysiek op de campus plaatsvonden. De deelnemers gingen na een flinke dosis inspiratie onder leiding van Karen Paardekooper-Lim en Bram Aerns (voor po) en Marc van Maastricht (voor vo) van O21 aan de slag met het borgen van digitale geletterdheid in hun onderwijs. In mei sluiten zij de expeditie af met een plan van aanpak voor hun school. Dit plan zullen zij aan de betreffende besturen presenteren.

Er ontstond een mooie wisselwerking tussen primair en voortgezet onderwijs over hun behoeftes.”

Naast inspiratie stond ook het prioriteren van de diverse aspecten van Digitale Geletterdheid centraal tijdens deze bijeenkomsten. Ook mochten de deelnemers dromen. Als alles mogelijk was: geld, bemensing, tijd, faciliteiten; wat zouden zij dan het liefst zo snel mogelijk willen implementeren?

Mooi was de wisselwerking die ontstond tijdens deze fysieke ontmoeting tussen deelnemers uit het Rotterdamse primair onderwijs (Nicolaasschool, Basisschool Mullerpier) en voortgezet onderwijs (Olympiacollege, vmbo Veenoord, OPDC Rotterdam). Wat hebben leerlingen eigenlijk nodig aan digitale vaardigheden als ze van start gaan op het VO? Een hightech ict-lokaal in de school of juist niet? Wat is digitale weerbaarheid? En waarom zijn programmeervaardigheden waardevol? Deze en nog veel meer vragen werden vanuit de verschillende perspectieven besproken.

Frappant ook was de ontdekking dat de werkgroepleden vaak de verschillende aspecten van digitale geletterdheid op nagenoeg dezelfde volgorde prioriteerden, maar heel andere dromen formuleerden.

Er was nog meer overeenstemming: om leerlingen optimaal in de lestijd digitale vaardigheden bij te brengen, benoemden deelnemers dat er ook nog stappen binnen het team gezet moeten worden. Het zijn juist deze direct uit de praktijk voortkomende randvoorwaarden die bij het schrijven van hun plannen zullen worden behandeld tijdens de Expeditie Digitaal. Want de tijd dringt: als digitale geletterdheid vanaf 2024 in de curricula van het po en vo zijn opgenomen, zullen ook de leraren en andere medewerkers van de school hun digitale vaardigheden op orde moeten hebben.

Herkenbaar? IT Campus Rotterdam biedt daar binnen haar programma’s al aantal oplossingen voor; vraag ernaar!