Kans op mbo-diploma is groot met doorlopende leerroute PIE

Basis- en kaderleerlingen van Vakcollege de Hef, het Zuiderpark College en Comenius College kunnen hun mbo-diploma een jaar sneller halen. Dat komt door een prachtige samenwerking van deze vmbo’s met Techniek College Rotterdam. Gezamenlijk hebben zij de doorlopende leerroute voor PIE-leerlingen uitgewerkt. Anton Brand (De Hef) is teamleider en schetst de route in een plaat met korte toelichting. 

De doorlopende leerroute begint in de derde
In leerjaar 2 kiest de leerling een van de profielen die op de scholen worden aangeboden. Leerlingen die kiezen voor Produceren, Installeren en Energie (PIE) starten al in leerjaar 3 met de doorlopende leerroute. Ze maken dan kennis met alle uitstroomrichtingen – metaal, elektra en installatie – en ontwikkelen kennis en vaardigheden op mbo-niveau. Ze doen opdrachten, leren de theorie en aan het eind van het jaar kiezen ze de richting waar ze verder mee willen.

“PIE is een interessante richting. Er is enorme vraag naar vakmensen (die goed geld verdienen) en altijd werk, met name in de duurzame energie…

Een dag in de week naar het mbo in leerjaar 4
In de vierde hebben ze vier dagen les op het vmbo. Een dag per week gaan de leerlingen naar Techniek College Rotterdam waar ze hun vmbo-docenten en -klasgenoten treffen. Afhankelijk van de uitstroomrichting krijgen ze les van de eigen of een andere vmbo-docent en een mbo-docent. Ze lopen stage, halen hun vmbo-diploma en ronden tevens leerjaar 1 van het mbo af.  Het fijne voor de leerling is dat hij of zij met het vmbo-diploma daarna nog alle kanten op kan.

Nu nog maar een jaar tot de startkwalificatie
Op Techniek College Rotterdam halen de leerlingen hun mbo-diploma niveau 2 in een jaar in plaats van in twee jaar. Dat kan door de inhoudelijke afstemming van de lessen tussen de vmbo-scholen en het mbo, het vierde jaar op het vmbo is ook het eerste jaar van het mbo. Er gebeurt niets dubbel, elke les is interessant. Zo is de kans op het behalen van het mbo-diploma groot. Sterker nog, de kans op doorleren naar niveau 3 is groter.

“We verwachten dat meer jongeren kiezen voor doorleren…“

Meer leerlingen ronden eerste jaar mbo met succes af
Anton legt uit: “Doordat a. leerlingen bewuster kiezen, zoals de uitstroom in de derde waar ze een jaar lang kunnen ontdekken wat leuk is of waar talent ligt, door b. de zachte landing op het mbo met de docenten van het vmbo en doordat c. het niet saai is want geen lesonderwerp of praktijkopdracht is hetzelfde ronden meer leerlingen het eerste jaar mbo met succes af. En ze zijn een jaar eerder klaar met het mbo. We kunnen het nog niet bewijzen, onze leerlingen zitten nu in de eerste, maar we verwachten dat meer jongeren kiezen voor doorleren. We zien alleen maar voordelen en kansen bij deze route.”

 

Meer informatie?
Ben je als docent, school of bedrijf geïnteresseerd in deze route en eventuele samenwerking? Of wil je bijgaande presentatie ontvangen? Neem dan contact op met Ben Weenink of Tannet Remmelts van Techniek College Rotterdam.

————————————————————————————————————–

Techniek College Rotterdam
Drutenstraat 2 | 3087 CC Rotterdam
088 9454500 | info@tcrmbo.nl | techniekcollegerotterdam.nl

Rotterdam Vakcollege de Hef
Slaghekstraat 221 | 3074 LJ Rotterdam
010 4850666 | secretariaat@rvcdehef.nl | rvcdehef.nl

Het Zuiderpark College
Montessoriweg 26 | 3083 AN Rotterdam
010 4848400 | info@zuiderpark.nl | zuiderpark.nl 

Comenius College
Lijstersingel 2 | 2902 JD  Capelle aan den IJssel
010 4595900 | CBC@comenius.nl | comenius.nl 

Over Tech op Zuid
Tech op Zuid is onderdeel van het landelijke Sterk Techniekonderwijs en ondersteunt scholen op Rotterdam-Zuid bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. Bij de doorlopende leerroute PIE gebeurt dat samen met regio Capelle Oostland waar Comenius College onder valt.

Praatplaat doorlopende leerroute

doorlopende leerroute PIE Rotterdam-Zuid