Doorlopende leerroutes: wat moet je weten?

“Per 1 september 2020 is er nieuwe wetgeving waardoor er veel meer mogelijk is.”

Een belangrijk project binnen Tech op Zuid is het ontwikkelen van doorlopende leerroutes van vmbo naar mbo. Misschien hoor je dat al jaren en vraag je je af wat er nu zo nieuw aan is. Graag leggen we je kort uit wat het doel hiervan is, wat de mogelijkheden zijn en waar we mee bezig zijn.

Al jaren wordt er geëxperimenteerd met het verbeteren van de aansluiting tussen vmbo en mbo. Relatief veel leerlingen stranden in het 1e jaar van het mbo. De aansluiting kan ook inhoudelijk een stuk beter en daardoor kan het traject voor de leerlingen vaak ook sneller.

Per 1 september 2020 is er nieuwe wetgeving waardoor er veel meer mogelijk is. Het traject vanaf de bovenbouw vmbo (3e leerjaar) t/m het mbo-diploma mag nu als één leerroute worden gezien en benaderd. Onderwijs kan worden gegeven wanneer dat het beste uit komt voor de leerling. Veel inhoudelijke onderwerpen kunnen ook worden samengevoegd, herhaling kan eruit worden gehaald en het versnellen wordt mogelijk. De nieuwe wet geeft allerlei mogelijkheden om flexibeler om te gaan met financien en bevoegdheden van docenten.

Samen met Techniek College Rotterdam starten het Zuiderpark College en de Hef dit schooljaar met een doorlopende leerroute voor niveau 2, in Metaal, Elektro en Installatie. Leerlingen basisberoeps in de huidige 3e leerjaar vmbo PIE starten daarmee met een driejarig traject om hun niveau 2 diploma te halen en krijgen daarbij ook de kans om op een relatief eenvoudige manier door te stromen naar niveau 3. Ook het Comenius College uit Capelle aan den IJssel doet mee.

Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijfsleven een nadrukkelijk rol krijgt in het onderwijs. Bedrijven kunnen onderwijs verzorgen met gastlessen of een keuzevak kan (deels) bij een bedrijf worden uitgevoerd. Dit maakt de aansluiting met het toekomstige beroep sterker en maakt het onderwijs voor veel leerlingen aantrekkelijker.

Hopelijk sluiten het komende schooljaar meer vmbo scholen uit de regio aan, zodat we het techniekonderwijs voor leerlingen aantrekkelijker kunnen maken. Het komende jaar onderzoeken we ook of en op welke manier we doorlopende routes gaan maken voor niveau 3 en 4 en op andere terreinen.

Ook gaan we kijken of de wens er is om een route te ontwikkelen waarbij de leerlingen het vmbo mogen laten vallen. Dit levert veel tijdswinst en minder stress op. Dit is een nieuwe mogelijkheid in de wet en we kijken of hier in Rijnmond ook behoefte aan is bij bedrijven en scholen.

Voor vragen over de doorlopende leerroutes:

John van Dongen, projectleider DLR PIE  e: jvandongen@techopzuid.nl

Cock van der Brugge, programmamanager Tech op Zuid e: c.vanderbrugge@nieuw-zuid.nl