Klaar voor de toekomst

Het Zuiderpark College heeft zich de afgelopen twee jaar vastgebeten in het interessanter maken van techniek voor íedereen. De zorgvuldige aanpak werpt vruchten af. In de week van de officiële opening van de smart-lokalen blikken we terug op het proces met directeur Wouter van der Kolk.

Een nieuwe onderwijsvisie
Wouter: “Het begon met het uitwerken van onze onderwijsvisie in 2020. Dat moest de basis zijn voor alle initiatieven. Toen startten ook de gesprekken met Tech op Zuid. Al veel langer was duidelijk dat techniek meer aandacht behoeft – onbekend maakt onbemind – en met programma’s als Gaan voor een baan en Tech op Zuid vergrootte onze slagkracht. Meer kinderen op Zuid komen nu op jonge leeftijd in aanraking met techniek want daar liggen de kansen. Wij als vo-school wilden er gedegen vervolg op bieden. We hebben twee jaar de tijd genomen om daar invulling aan te geven.”

Heel erg smart
Het doel van Het Zuiderpark College is om leerlingen die voor deze school kiezen in verschillende vormen en op elke plek in aanraking te laten komen met nieuwe technologie. En zo volgen nu alle eerste- en tweedeklassers zogenaamde smart-lessen. Door korte opdrachten waarin techniek of technologie is verwerkt maken leerlingen kennis met de profielen in de bovenbouw. Met SmartCare, SmartBusiness, SmartTech en SmartArt ervaren de jongeren wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en welk profiel daarbij past.

Kiezen met kennis
Om een idee te geven: SmartCare, gerelateerd aan profiel Zorg & Welzijn, werkt bijvoorbeeld met zorg-robots. SmartBusiness geeft een inkijkje in Economie & Ondernemen met onder andere het bouwen van webshops. Lasersnijders en 3d-printers zijn verwerkt in de opdrachten van SmartTech, gelieerd aan Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). Met mode- en designprogramma’s op de iPad zetten leerlingen schetsen om naar schilderij of tekening. Zo maken ze kennis met SmartArt en het profiel BWI.

Noah:

“Drone-racen, een waterraket bouwen, werken met zorgrobots, het is superleuk om al die slimme technologie te ontdekken…”

Gedifferentieerd en op maat
Zuiderpark is trots op de acht nieuwe smart-lokalen waar leerlingen individueel kunnen werken en zelf keuzes maken waar ze aandacht aan willen besteden. Van der Kolk: “De inhoud en de manier waarop we de Smart-lessen geven is gedifferentieerd en op maat. Zo kunnen leerlingen een beter onderbouwde keuze maken voor beroepen voor de toekomst. Vanuit onze visie gingen we naar de inhoud en volgden de investeringen in materialen en gebouw. En dit is het resultaat.” 

Onderscheidend en aantrekkelijk
Het Zuiderpark College investeert, gefaciliteerd door Tech op Zuid, in meer dan alleen een veelzijdig aanbod met techniek en technologie. Er zijn ontwikkelingen met een doorlopende leerroute voor PIE, meer keuzevakken voor BWI, nieuwe materialen en machines worden aangeschaft, leraren geprofessionaliseerd en specifieke expertise ingehuurd. Van der Kolk: “Zo sluiten we meer en meer aan op wat er op de arbeidsmarkt wordt gevraagd. We zien groei. De school is ‘toekomstproof’. Daarmee zijn we aantrekkelijk voor nieuwe leerlingen. En die helpen we graag met gedegen keuzes voor hun eigen toekomst. Daar heeft Het Zuiderpark College alles voor in huis.”

————————————————————————————————

Het Zuiderpark College
Montessoriweg 26 | 3083 AN Rotterdam
010 4848400 | info@zuiderpark.nl | www.zuiderpark.nl

Over Tech op Zuid
Tech op Zuid is onderdeel van het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs en ondersteunt scholen op Rotterdam Zuid bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. Daarnaast biedt Tech op Zuid data, inspiratie, tools en informatie om Rotterdam Zuid te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering.