Nieuwsbrief #1

Tech op Zuid van start!

juni 2020

In deze eerste nieuwsbrief introduceren we de acht Tech op Zuid projecten.

Lees verder >