Nieuwsbrief #6

Tech op Zuid: nieuwe update!

mei 2021

Met nieuws over de groei van het aantal leerlingen op Zuid dat kiest voor techniek, een update over Techniekhuis Damstraat en een kennismaking met accountmanager Arie van den Herik.

Lees verder >