We zijn begonnen!

Formeel is Tech op Zuid gestart op 1 januari 2020. De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het uitwerken van de projectendoelen. Door de coronacrisis en de effecten daarvan voor de onderwijspartners is de planning iets anders geworden dan gepland. Het contact met bedrijven is om die reden even uitgesteld geweest. Komende weken gaan we met scholen en bedrijven in gesprek om de projecten concreet in te vullen. Doel is om voor de zomervakantie alle projecten praktisch ingericht te hebben, zodat we vanaf september er mee aan de slag kunnen.