Nieuw SmartTech lokaal in gebruik op Het Zuiderpark College

“Het nieuwe SmartTech lokaal ziet er modern, warm en uitnodigend uit.”

Dit schooljaar is Het Zuiderpark College gestart met het progamma SmartTech in de GL/TL klas 1. De lessen zijn gericht op de nieuwste technologie en het vergroten van digitale vaardigheden, daarnaast leren de leerlingen creatief en oplossingsgericht werken. Tech op Zuid financierde een gloednieuw praktijklokaal, waar leerlingen kunnen werken met 3D-printers, robots, drones en virtual reality-brillen. We spraken voor een update met Jet Roodnat – Kievit, teamleider onderbouw en projectleider SmartTech Zuiderpark College.

Hoe gaat het in dit eerste schooljaar met SmartTech?

Vorig jaar hebben we dit project voorbereid. We zijn nu gestart met twee klassen in het eerste leerjaar, die aan de slag gaan met de 21e eeuwse vaardigheden. In het nieuwe SmartTech lokaal kunnen we op een hele andere manier lesgegeven.

De les begint met samenwerkingsopdrachten, waarbij de leerlingen op een tribune bij de Smartwall zitten. Met een programma op deze Wall kunnen de leerlingen verbinding maken via hun laptop of mobiele telefoon. Hierna werken de leerlingen in groepjes samen met bijvoorbeeld robots, drones en VR. Ook leren ze filmpjes maken en vloggen. In dit moderne lokaal werken ze op grote tafels, die inklapbaar zijn zodat er ruimte is om dingen uit te proberen met de apparatuur, zoals de robots.

De opzet is veelbelovend, maar we merken dat we echt in de opstartfase zitten. Twee van onze jonge collega’s ontwikkelen de lessen en bereiden alles voor. Zij hebben daarbij echt goede ondersteuning nodig voor het ontwikkelen van lesmethodes en digitale vaardigheden. Al doende leren we en voor volgend schooljaar hebben we al grote stappen gezet.

“De leerlingen werken in groepjes samen met bijvoorbeeld robots, drones en Virtual Reality.”

Hoe gaat het met lesgeven in coronatijd?

We merken dat leerlingen op een andere manier les krijgen, dit vraagt creativiteit van collega’s en leerlingen. De docente SmartTech heeft alternatieve opdrachten bedacht en de leerlingen hebben op een andere manier geleerd.

Op dit moment zitten we alweer tien weken in lockdown, dat is wel heel jammer voor de praktijklessen. De leerlingen in de SmartTech klassen hebben laptops gekregen als donatie vanuit het Robeco Fonds. Zij kunnen hier inmiddels goed mee werken vanuit huis. Dat geeft hen een voorsprong op andere leerlingen.

Wel hopen we uiteraard dat er binnenkort weer meer mogelijk is op school, want de leerlingen zitten toch al een behoorlijke tijd thuis.

“Leerlingen maken kennis met alles wat met technologie te maken heeft in de techniek, economie en de zorg.”

20201112_100109

Werken jullie ook samen met het bedrijfsleven?

We werken samen met de IT Campus op het gebied van digitale vaardigheden en mediawijsheid. Onze SmartTech leerlingen worden begeleid door mensen van bedrijven die bij de campus zijn aangesloten. Normaal gesproken voeren ze maandelijks gesprekken in groepjes van 2 of 3 leerlingen. Ze vertellen hen dan wat ze doen in de praktijk en hoe ze dat hebben geleerd.

Nu in coronatijd trekken we dit iets breder. Mentoren organiseren lessen met voorlichting voor de hele klas. We werken samen met diverse groep bedrijven zoals het Ikazia Ziekenhuis, House of Esports, Shell (Port of Rotterdam), IBM en Ampelmann. Zo werken we aan een goede verbinding tussen theorie en praktijk.

Hoe zien jullie de toekomst voor SmartTech?

We hebben nu een mooie basis om op voort te bouwen! We willen dit programma ook graag doorvoeren naar de verschillende profielen in de bovenbouw. Met SmartTech als keuzevak kunnen de leerlingen uit de onderbouw wat ze al geleerd hebben meenemen naar het vervolgonderwijs. We kunnen leerlingen zo een mooi doorlopend leertraject bieden.

Ze maken kennis met alles wat met technologie te maken heeft in de techniek, economie en de zorg. Bij het profiel Zorg & Welzijn krijgen ze bijvoorbeeld ook te maken met zorgtechnologie. Technologie neemt in alle sectoren van het beroepenveld een steeds belangrijkere plaats in. Zo bereiden we onze leerlingen goed voor op de behoeften van hun mogelijke vervolgstudie en toekomstige arbeidsmarkt.