PIE-lokalen met nieuwste technieken voor de vmbo-leerlingen van De Hef

PIE-lessen met nieuwste technieken bij De Hef

Tijdens de open dag eind januari opende Vakcollege De Hef officieel de vernieuwde PIE-lokalen. De lokalen waren er al, alleen de inrichting is nieuw. Richard Atteveld, vaksectieleider PIE is trots: “Het is level 2.0, alles is actueel. We zitten goed voor de komende vijf jaar. Elke leerling op onze school werkt met het gereedschap en leert de vaardigheden die passen bij de huidige ontwikkelingen. Maar het mooie is dat we met deze lokalen mogelijk maken dat leerlingen op onze vmbo-school al starten met mbo niveau 2.”

Aan de slag met de nieuwste technieken
Om een idee te geven van de vernieuwing: elke leerling heeft zijn eigen gereedschap en montagebord, de montageborden pakken ze beneden conform de eisen. In de hoek installatietechniek zijn de nieuwste technieken verzameld en werken de leerlingen met zonneboilers, warmtepompen en duurzame en milieutechniek als robotica en domotica. Ook is er een ruimte met een schakeltechnisch practicum waar de leerlingen alles leren over wat schakeling is. Als ze dat goed beheersen, gaan ze ook zelf monteren.

Elke leerling volgt gepersonaliseerde lessen
Alle leerjaren krijgen les in de PIE-lokalen. Voor de onderbouw is dat twee uur per week, het derde en vierde leerjaar zijn er twaalf uur per week te vinden. Richard is docent voor alle leerjaren: “Ze starten met centrale uitleg, de klas wordt vervolgens opgesplitst, ieder gaat aan de slag met eigen taken. De leerling is eigenaar van het onderwijsproces en krijgt gepersonaliseerd les. Dat geldt voor alle leerjaren, zo maken ze kennis met gereedschap en vaardigheden op hun eigen niveau.”

Richard Atteveld, vaksectieleider PIE bij Vakcollege De Hef:

“Het mooie is dat we met deze lokalen mogelijk maken dat leerlingen op onze vmbo-school al starten met mbo…”

Mbo-niveau 2 al op het vmbo
De Hef heeft – samen met het Techniek College Rotterdam en twee andere vmbo’s in de regio – het lesprogramma verbeterd voor leerlingen met PIE-profiel. De overgang van vmbo naar mbo is voor leerlingen nu heel laagdrempelig. Met deze doorlopende leerroute kunnen leerlingen een jaar eerder hun mbo-diploma halen. Richard: “De nieuwe inrichting van de lokalen draagt daaraan bij. De lessen zijn op elkaar én op de praktijk afgestemd, alle dubbelingen zijn eruit gehaald. We verwachten dat meer leerlingen zo automatisch doorstromen en hun mbo-diploma halen.”

Meer leerlingen laten kiezen voor techniek
Deze ontwikkelingen zijn mogelijk door de prettige samenwerking met alle partijen, gefaciliteerd door Tech op Zuid die zich inzet om meer leerlingen te laten kiezen voor een beroepsopleiding in de techniek op Rotterdam Zuid. Naast vmbo- en mbo-instellingen zijn ook het bedrijfsleven en de regionale overheid bij STO betrokken.

————————————————————————————————————–

Rotterdams Vakcollege De Hef
Slaghekstraat 221 | 3074 LJ Rotterdam
010 4850666 | secretariaat@rvcdehef.nl | www.rvcdehef.nl

Over Tech op Zuid
Tech op Zuid is onderdeel van het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs en ondersteunt scholen op Rotterdam Zuid bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. Daarnaast biedt Tech op Zuid data, inspiratie, tools en informatie om Rotterdam Zuid te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering.