Rotterdamse vmbo techniekdocenten leren vliegen met drones

Docenten worden klaargestoomd om de skills goed over te brengen op hun leerlingen

Op 1 en 2 juli volgde een groep vmbo techniekdocenten uit Rotterdam bij vliegveld Woensdrecht een tweedaagse training van UAV+ om te leren vliegen met drones. Na deze training zijn de docenten helemaal klaargestoomd om deze skills weer over te brengen op hun leerlingen in het keuzevak ‘vliegen met drones’ vanaf september 2021. Wij spraken na deze training met François Coppens van UAV+.

Voor docenten is de praktijkervaring van zelf vliegen met drones eigenlijk onmisbaar.

Wat is het belang van deze training?
Deze docenten beginnen in het najaar met het geven van het keuzevak ‘vliegen met drones’. Wij vinden het belangrijk dat de docenten zelf het vliegen met de drone goed beheersen, zodat ze hun kennis straks op een goede manier kunnen overbrengen. Het is leuk als de docent mooie verhalen kan vertellen over wat er allemaal mogelijk is met een drone om zo de leerlingen ook enthousiast te maken. Die praktijkervaring is eigenlijk onmisbaar. Daarnaast geven we naast de vlieglessen ook kennis over wet- en regelgeving mee en leren we ze omgaan met de data die een drone kan leveren.

Waarom is vliegen met drones belangrijk voor leerlingen op het vmbo?
Een drone is als de hamer van de timmerman, een tool om het werk in technische beroepen makkelijker en veiliger te maken. Stel je wordt dakdekker. Dan hoef je niet bovenop een dak te klimmen om te zien waar een probleem ligt, maar via de drone kun je zien wat de situatie is. Werken met een drone is veel sneller, dus ook efficienter. En minder beroepsrisico is ook voor verzekeringsmaatschappijen een groot pluspunt. We hopen dat de drone straks een onderdeel wordt van de standaard uitrusting van vakkrachten in bijvoorbeeld de bouw of de haven.

Wat kunnen de leerlingen er later mee?
Zoals ik boven aangaf hopen we dat het gebruik van drones straks onderdeel wordt van de beroepspraktijk. Dan kunnen de leerlingen hun skills toepassen binnen hun dagelijkse werkzaamheden. Daarom proberen we momenteel zowel scholen als bedrijven te overtuigen van het nut van drone training, want het heeft echt de toekomst.

Hoe sluit dit aan op mbo?
We willen de kennis op alle niveaus doorvoeren. Vmbo leerlingen halen een compleet vliegbrevet bij de standaard opleiding die ze als keuzevak krijgen. Leerlingen op mbo en zelfs hbo kunnen straks meedenken over meer mogelijke toepassingen van de drone in de praktijk. De eerste stap richting doorstroom is al gezet. Een mbo instelling in Amsterdam begint dit najaar met drie-jarige drone opleiding. Leerlingen die hun brevet op het vmbo al hebben behaald, krijgen vrijstelling voor deze vakken.