Trots op bereikte resultaten Tech op Zuid

Halverwege het programma zien we dat de cijfers de goede kant op gaan”.

Sterk Techniek Onderwijs heeft als doel meer leerlingen te laten kiezen voor een beroepsopleiding in de techniek. Het programma Tech op Zuid (Sterk Techniek regio Rotterdam Zuid) heeft zichzelf drie jaar geleden tot doel gesteld om het aantal leerlingen dat kiest voor een techniekprofiel in het vmbo te verhogen met 25%.

Dit betekent dat in schooljaar 2023-2024 van alle leerlingen in de bovenbouw van de partnerscholen het percentage techniekleerlingen 25% hoger is dan in oktober 2018. We zijn nu halverwege het programma en we mogen met trots constateren dat we in sterke mate de goede kant opgaan. Onderstaande grafieken laten dat zien.

Na drie jaar zouden we een relatieve groei van 15% moeten zien. Dat is 12% geworden. En dat terwijl we bang waren dat door de lockdowns te weinig aan LOB was gedaan en dat leerlingen zouden vluchten naar een economische opleiding.

Ondanks een lichte daling in totaal aantal leerlingen zien we zelfs dat de absolute aantallen ook stijgen. Dat is goed voor de bedrijven die zitten te springen om geschoold personeel.

We zijn er nog niet, maar deze cijfers geven positieve energie om op de ingeslagen weg door te gaan.

 

Cock van der Brugge
Programmamanager Tech op Zuid