Voorbereidingen Techniekhuis Damstraat in volle gang

Kinderen en ouders maken op een laagdrempelige manier kennis met techniek

Vanuit Tech op Zuid zijn Denize Eberhardt en Masja Post bezig met de voorbereidingen op heropening van het Techniekhuis aan de Damstraat. Op een laagdrempelige manier kunnen leerlingen van aangesloten vo-scholen en basisscholen (en ouders) uit de buurt hier kennismaken met techniek en het techniekonderwijs op Rotterdam Zuid. Het Techniekhuis maakt techniek zichtbaar en geeft kids de mogelijkheid actief deel te nemen. Hopelijk lopen ze zo warm voor een carrière in de techniek en het kiezen van een technische opleiding.

De afgelopen weken zijn Denize en Masja begonnen met het voeren van gesprekken met de basisscholen in de buurt, om te kijken waar de wens van de scholen ligt. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat scholen vooral behoefte hebben aan het uit handen nemen van bepaalde kerndoelen binnen het vak Technologie en Wetenschap. Om hierop in te spelen wordt speciaal lesmateriaal ontwikkeld voor bijvoorbeeld leren omgaan met robots, 3D-printers en VR-brillen.

De pilotlessen zijn inmiddels gestart – zowel kinderen als leerkrachten zijn razend enthousiast.

Om alvast bekendheid te creëren en de lessen uit te proberen is er gestart met pilotlessen op verschillende scholen in de buurt, waar de kinderen (en leerkrachten) razend enthousiast over zijn. Aan het einde van iedere les worden exittickets door de kinderen ingevuld, zodat na aanleiding van hun feedback het lesmateriaal aangepast kan worden.

Naast de lesontwikkeling zijn Denize en Masja ook bezig met het bestellen van touchtables, voor een unieke manier van interactief lesgeven waarbij de beleving letterlijk centraal staat. Dit geeft meteen een voorbeeld van het werken met technologie. Een touchtable kan door meerdere personen tegelijk gebruikt worden en is heel geschikt voor het tonen van plattegronden, het laten circuleren van een slideshow of als digitale kiosk. Ook kunnen leerlingen een educatieve quiz of spel spelen op het touchscreen: een prima activatie op elke plek. Het educatieve materiaal voor de touchtable kan zelf ontworpen en ontwikkeld worden! De tafel is mobiel en dit maakt het mogelijk is om deze te verplaatsen en/of uit te lenen aan techniekhubs van STO of scholen. De tafel kan ingezet worden voor verschillende doeleinden zoals informatie-uitwisseling, presentaties en educatie.

Voor meer informatie over Techniekhuis Damstraat kunt u terecht bij de projectleider Denize Eberhardt via d.eberhardt@stc-r.nl.