Doorlopende leerroute vmbo-mbo

Doel

Het doel om op iedere vmbo-school een ‘geïntegreerde leerroute techniek’ te ontwikkelen, is in lijn met de nieuwe wetgeving Sterk beroeps onderwijs. Tech op Zuid ondersteunt scholen dan ook bij het realiseren van hun doorlopende vmbo-mbo-leerroutes.

Door in te zetten op meer maatwerk, verbreding én verdieping, sluiten de opleidingen praktisch en inhoudelijk beter op elkaar aan en kunnen leerlingen soepel doorstromen. Dit verhoogt de instroom in het mbo, behoudt leerlingen voor de techniekonderdelen en vergroot bovendien hun slagingskans. Hierdoor komt er meer hoogwaardig technisch personeel beschikbaar op de regionale arbeidsmarkt.

Beoogde resultaten

 • Iedere vmbo-partner heeft een doorlopende route vmbo-mbo, waarbij de grens tussen vmbo-mbo niet meer zichtbaar is;
 • Er komen minimaal 3 trajecten:
  • Wartburg + Hoornbeeck
  • STC vmbo + STC mbo
  • Avicenna/Hef/Zuiderpark/Schreuder + TCR (3 opleidingen)
 • Uiterlijk eind 2023 zijn resultaten van deze trajecten bekend in termen van onder meer:
  • Doorstroom naar mbo (behouden leerlingen voor mbo)
  • Doorlooptijd tot mbo-diploma
  • Tevredenheid leerlingen
  • Tevredenheid bedrijfsleven
  • Inzet docenten, organisatie en logistiek

Stand van zaken

1 april 2021

 • Doorlopende leerroute Maritiem van matroos naar kapitein op niveau 3 is ontwikkeld voor STC. De opleiding start schooljaar 2021/22. Een doorlopende leerroute op niveau 4 voor Havenlogistiek start op 1/8/2022.
 • Voor profiel PIE werken we samen met 3 scholen in Rotterdam Noord en Capelle a/d IJssel voor doorlopende leerroute Metaal, Installatie en Elektrotechniek op niveau 2. Doel: start augustus 2021 met de opleiding i.s.m. Techniek College Rotterdam.
 • Voor het profiel BWI komt er op niveau 2 een doorstroom van De Hef, Zuiderpark College en Wartburg naar Techniek College Rotterdam.
 • Op initiatief van TechForce wordt onderzocht of in de regio Rijnmond een doorlopende leerroute Mobiliteit & Transport op niveau 2 haalbaar is.

Projectleiders

John van Dongen (vmbo-mbo PIE)
Annemiek Bottemanne (ZPC)
vacature

Downloads

Er zijn op dit moment geen downloads beschikbaar voor dit project.

Partners

Rijnmond Bouw B.V.
IW Nederland, regio Zuid- Holland
Stichting NexTechnician
Koninklijke Metaalunie
Bouwend Nederland
Metalent
Roteb Lease
SPG Zuid Holland
Bekijk het project 'Techniekfaciliteiten vernieuwen'
Terug naar de startpagina
Bekijk het project 'Show your talent - innovatiewedstrijden'