Interview met Peter van de Klundert; over aansluiting po-vo

“Kinderen verdienen kans op kans. Altijd. Daar moet constant aandacht en ruimte voor zijn.”

Naast algemene informatie over projecten en de voortgang van Tech op Zuid lichten we regelmatig een van de projectleiders of partners uit. Deze maand Peter van de Klundert, projectleider van Project 7. Aansluiting po- vo. We spraken met hem vanuit zijn werkplek in het hart van het Rotterdamse havengebied, bij Scheepvaart & Transport College -STC, locatie Waalhaven.

Peter, kun je om te beginnen iets over jezelf vertellen?

“Ik woon met mijn gezin in de Hoeksche Waard, maar ben geboren en getogen in Breda [lachend..] maar dat hoor je wel toch? In mijn vrije tijd volleybal en golf ik graag.

Ik ben al meer dan 30 jaar werkzaam in Rotterdam, [Peter kijkt even peinzend..] sinds 5 januari 1987 om precies te zijn. Als docent heb ik gewerkt in verschillende sectoren; de toeristische sector, luchtvaart, maar ook als cultuurcoach voor vmbo. Ik heb gewerkt aan loopbaanoriëntatie (LOB) projecten rondom promotie van zorg en haven voor NPRZ en ben nu werkzaam bij STC en als projectleider bij Tech op Zuid.

Toen ik werd gevraagd voor dit project was ik gelijk enthousiast; ik ben docent maar wil niet alléén maar voor de klas staan, ik vind het leuk om daarnaast andere dingen te kunnen doen.

Ik vind het belangrijk dat alle kinderen alle kansen krijgen en dat je kinderen de ruimte moet geven en in gesprek moet gaan met hen. Als je in Rotterdam werkt – in mijn geval al een leven lang – gaat het je soms aan het hart hoe pijnlijk zichtbaar de kansenongelijkheid soms is. Door hier aan mee te werken hoop ik bij te dragen aan kansenverbetering voor kinderen op Zuid. Dit project is concreet, waar soms gelden opgaan aan denktanks en andere managementachtige zaken moet geld zo veel mogelijk terechtkomen bij kinderen op Zuid. Daar draag ik graag aan bij en dat kan in dit project.”

Wat was de aanleiding voor dit project gericht op de aansluiting van po naar vo binnen Tech op Zuid?

“Er is veel werk, nu en in de toekomst, in techniek sectoren. Toch wordt er door jongeren weinig voor die richting gekozen, te weinig in elk geval nog. Al langer wordt hieraan, in verschillende projecten, zowel lokaal als landelijk aandacht besteed. Maar het effect wat we willen, is nog niet bereikt: namelijk meer keuze voor Techniek in vmbo, dan wel voor techniek opleidingen algemeen. Ik ben van mening dat hoe jonger kinderen in aanraking komen met techniek, dus vanaf groep 3 al, ze eerder voor die richting zullen kiezen. Onbekend maakt onbemind tenslotte.

Beeldvorming over techniek en de technieksectoren zoals de haven is daarbij een heel belangrijk. Het imago van hard en vies werk is op een aantal fronten weliswaar aan het kantelen, maar blijkt hardnekkig. De rol van ouders over beeldvorming van techniek is essentieel. We moeten jonge kinderen met hun ouders de andere kant van techniek en technieksectoren laten zien en ervaren; niet alleen de harde kant maar ook de nieuwe sectoren en mogelijkheden zoals in de ict, de zorg techniek, robotica. Laten zien dat er in haven en logistiek inspirerende uiteenlopende banen zijn.”

Wat is de stip op de horizon voor jou?

“Ik hoop dat zo veel mogelijk basisscholen op Zuid mee willen werken aan het versterken techniek onderwijs in het po. In ons project werken we met stichting Maakotheek als partner en aanbieder van techniek programma’s voor scholen. Ik ben enthousiast over hun werkwijze en methodiek waarin met zogenaamde Maakboxen zowel met materiaal als begeleiding ervaren en niet ervaren docenten van groep 3 tot 8 worden ontzorgd en getraind. Met minimale voorbereiding kunnen verschillende en hele leuke lessen wetenschap en technologie worden gegeven en kunnen leerlingen aan de slag met bijvoorbeeld robotica, logistiek, klimaat en energie vraagstukken, maar ook met zelf filmpjes maken. De lessen en opdrachten zijn inspirerend, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de docenten.”

“Kinderen krijgen gevoel van invloed en regie in hun eigen wereld.”

“Wetenschap & Techniek (W&T) is een voorwaarde voor het po curriculum. Hoe? Dat mogen scholen zelf invullen. Het is een uitbreiding van taken, maar dat hoeft geen grote verzwaring te zijn. Veel basisscholen focussen op taal en rekenen, maar dat kan ook worden betrokken in de technieklessen. Er zijn goede links te leggen tussen techniek en taal en rekenen, maar dat is vaak onbekend.

De techniek sector is DE sector met veel werkgelegenheid, nu en in de toekomst, door het stimuleren van techniek als beroepskeuze neemt kansgelijkheid neemt toe; meer kinderen hebben alle kans op een baan. Veel jongeren kiezen, ook van huis uit gestimuleerd soms, voor onderwijs in de richting van administratie of economie, daar zijn echt veel minder banen in dan in technische sectoren. Het technische bedrijfsleven staat letterlijk te springen om jonge werknemers. De vraag is groter dan het aanbod, dus dat betekent meer kans op een baan, beter salarisvooruitzichten. Kortom maatschappelijke vooruitgang.

Ik hoop dat dit project uiteindelijk bijdraagt aan een efficiënte en helder doorlopende leerlijn die ontstaat tussen po en vo waar het gaat om techniek. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter de aansluiting, zonder (te veel) overlap.”

Hoe gaan jullie dit aanpakken?

“Kinderen moeten zich verwonderen, onderzoeken, nieuwsgierig worden. Dat doen ze het beste, zeker op jonge leeftijd door het zelf te doen, zelf de toepasbaarheid te ervaren, ondersteund door de leerkrachten bij dit leerproces. Kinderen zelf iets laten doen leert ze enorm veel. “Learning by doing’ geldt trouwens niet alleen voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten. Wat dat betreft ben ik het helemaal eens met de slogan die STC gebruikt: “Ik hoor en vergeet, ik zie en ik begrijp, ik doe en ik leer” van Confucius.

Gespecialiseerde techniekdocenten zijn (nog) schaars op Zuid, maar door leerkrachten in het basisonderwijs zelf aan de slag te laten gaan met het geven van laagdrempelig goed gefaciliteerde lessen wetenschap en technologie raken zij ook beter thuis in het geven techniekonderwijs. En gaan het hopelijk ook leuk vinden en zien ze de toegevoegde waarde ervan.

We bieden de basisscholen graag hulp bij het implementeren van W&T. Hiervoor dragen we met dit programma bij in de kosten. Van deze bijdrage kunnen scholen bijvoorbeeld Maakboxen inkopen om zo structureel W&T op te kunnen nemen in het curriculum.

Het is geen verplichting om met de Maakotheek te werken voor de aangesloten scholen, maar hun Maakboxen kunnen, zoals ik het zie, de leerkrachten perfect ondersteunen en scholen ontzorgen bij de verplichting W&T een plek te geven in hun curriculum. Ik hoop dat het werken met Maakotheek ook bijdraagt aan het enthousiasmeren voor docenten voor techniek, door de inspirerende lessen bekend raken met geven van techniek les. “

De Maakbox is te gebruiken voor de hele school, (10 klassen tot 300 kinderen), van groep 3 tot 8. Leerkrachten van verschillende groepen kunnen elkaar daarbij helpen, leerlingen ook. Het kan ook versterkend werken voor het docententeam. Met de instructie video’s is de voorbereidingstijd voor de docent kort maar krachtig, zo’n 15 minuten maximaal. Alle materiaal, instructies en het leerplan per semester is inbegrepen. De Maakotheek kan desgewenst advies gegeven op maat.”

Hoe kunnen scholen meedoen?

“In principe komen alle basisscholen op Zuid in aanmerking voor deelname. [lachend…] Scholen kunnen me vandaag nog een mail sturen hierover!

Binnen het programma is er een vaste bijdrage beschikbaar voor drie jaar. Het vergoedt de Maakboxen het eerste jaar volledig, daarna is de bijdrage aflopend per jaar. Doel is dat scholen na 3 jaar het techniekprogramma voort kunnen zetten, door zelf te investeren of idealiter door het met eigen docenten(team) kunnen voortzetten. Scholen kunnen door dit project ervaren hoe een techniekprogramma werkt en dat het weliswaar een investering vraagt, maar ook daadwerkelijk veel oplevert. De bijdrage vanuit het project kan ook worden ingezet voor een eigen of bestaand techniekprogramma, dat staat scholen vrij. Voorwaarde is wel dat de resultaten kunnen worden meegenomen in de monitor en evaluatie.

De 4 schoolbesturen op Zuid worden nu benaderd met het aanbod en scholen worden rechtstreeks benaderd. Voor het einde van dit schooljaar verwacht ik al 8 scholen die na de zomer met dit STO budget gaan starten -of verder gaan- met de Maakboxen.”

Wil je tot slot nog iets meegeven aan de lezer?

Het mooie van techniek is dat het niet alleen maar gaat over talent en intelligentieniveau. Het gaat over willen, het gaat over doen. Over willen doen.