Verbinding po-vmbo techniek versterken

Doel

Tech op Zuid verstevigt het techniekonderwijs op basisscholen (PO) in Rotterdam Zuid met lesprogramma’s en materialen. In het vak ‘wetenschap & technologie’ maken leerlingen spelenderwijs kennis met de veelzijdigheid van techniek. Zo ontwikkelen ze hun interesses en talenten op dit vlak en ontdekken gaandeweg of techniek bij hen past.

Er komt een betere inhoudelijke afstemming tussen primair en voortgezet onderwijs op het gebied van techniek, waardoor leerlingen meer mogelijkheden krijgen om kennis te maken met technische vmbo opleidingen. Zo worden zij zich eerder bewust van de mogelijkheid een technische opleiding te kiezen.

Beoogde resultaten

Inzet is dat:

  • Alle basisscholen op Zuid minimaal vanaf groep 7 techniekonderwijs aanbieden; 60% van de basisscholen al vanaf groep 5 en 25% van de basisscholen al vanaf groep 3;
  • Leerlingen vanaf groep 7 op een structurele manier kennismaken met de verschillende profielen op het vmbo;
  • Lessen in de onderbouw van het technisch vmbo inhoudelijk goed aansluiten op het vak ‘wetenschap & technologie’ in het primair onderwijs.

Stand van zaken

1 april 2021

  • Zo’n 12 basisscholen werken vanuit Tech op Zuid nu met de MaakoTheek ter ondersteuning van het techniekonderwijs als onderdeel van het vak Wetenschap & Technologie. De MaakoTheek voorziet de basisscholen van lesmateriaal en trainingen voor leerkrachten.
  • We zoeken momenteel naar andere basisscholen om de samenwerking uit te breiden en voeren hiervoor gesprekken. Er is nog financiële ruimte voor 12 andere basisscholen.
  • De overige basisscholen op Zuid worden benaderd met de vraag op welke manier wij kunnen ondersteunen bij het verzorgen van de technieklessen. Basisscholen zijn nu met name bezig met corona en staan in de overlevingsstand. Er is weinig energie voor extra inspanningen.

Projectleiders

vacature

“Kinderen verdienen kans op kans. Altijd.
Daar moet constant aandacht en ruimte voor zijn.”

Lees ook:

Het interview met Peter van de Klundert over het programma Verbinding po-vmbo techniek versterken

Bekijk het project 'Bouwen aan TechniekHub'
Terug naar de startpagina
Bekijk het project 'Vmbo-onderwijsaanbod verbeteren'