Interview met Arie van Rijn; over techniek en de wereld

“Iedere leerling heeft talenten en gaven. Helpen om deze te erkennen en te vinden, er is niks mooiers dan dat.”

Naast algemene informatie over projecten en de voortgang van Tech op Zuid lichten we regelmatig een projectleider of partners uit op de website Techopzuid.nl en in de nieuwsbrief. Deze maand Arie van Rijn, betrokken bij aantal projecten van Tech op Zuid;  We spraken met hem vanuit zijn werkplek in het hart van het Rotterdamse havengebied, bij de RDM campus. Dit is een van de locaties van het Techniek College Rotterdam, een samenwerking van Albeda en Zadkine.

Arie, kun je iets over jezelf vertellen?

[zonder aarzelen… ] “Ik ben een bevlogen persoon! Dat bevliegen ligt nu bij techniek, in combinatie met onderwijs. Onderwijs is een sterkste tool die de wereld heeft om ontwikkeling in gang te zetten en mensen te vormen.

Sinds een aantal jaar ben ik neergestreken in Rotterdam. Ik heb daarvoor 10 jaar in buitenland gewoond en gewerkt; in Afrika, Mongolië als directeur van een vliegtuigmaatschappij, een soort ‘flying doctors’ en in Afghanistan als trainer voor zorgtechnici. Een mooie tijd ook, met de nodige uitdagingen. Zo sprak ik dan wel de taal (Farsi red.) maar dan nog liep ik soms aan tegen termen als bijvoorbeeld middelpuntvliedende kracht… [lachend…] wat ik dan maar ging uitbeelden met een stuk touw en een volle emmer slingerend boven mijn hoofd, en dan kom je er met elkaar toch uit.

Het gaat mij niet alleen om techniek, het gaat om de mens en ontwikkeling. Leerlingen moeten zich kunnen spiegelen, gesteld worden voor uitdagende situaties waar ze creatief mee om moeten gaan en waardoor ze ontdekken dat veel meer kan en zij veel meer kunnen dan ze dachten. Iedere leerling heeft zoveel potentie, talenten en gaven. Helpen die te erkennen en te vinden er is niks mooier dan dat. Onderwijs en de wereld koppelen aan elkaar is daarbij van belang, idealiter is dat een geheel.”

Kun je dat uitleggen?

“Zeker, toen ik net werkte in het onderwijs moesten derde klassers de keuze maken welke studie ze gingen doen. Om hun horizon te verbreden heb ik twee jaar mogen organiseren dat ze op studiereis mochten om te werken aan ontwikkelingsprojecten in Oeganda. Ze leerde werken met kinderen, organiseerde sportactiviteiten en werkte mee aan de bouw van een kindertehuis. Onvergetelijke momenten. Ik hoop dat ik iedere klas die bij mij langskomt meer technisch én maatschappelijk georiënteerd heb gemaakt, en dat laatste vind ik daarbij dus heel belangrijk.”

“Als ik mijn dromen waar wil maken ligt er in techniek een mooi traject.”

Waar komt die passie voor techniek vandaan?

“Techniek is een kader, waarmee we eigenlijk creatie bedoelen. Techniek is creatief! De mens heeft het inzicht om te creëren, ook mensen die denken dat niet te hebben. Met creatie komt de uitdaging iets op te durven pakken, en daar is flexibiliteit en oplossingsgerichtheid voor nodig. Het gaat over iets ontwikkelen, iets bouwen én jezelf uitdagen.

De eindeloze mogelijkheden van techniek inspireren mij. Zorgtechniek is daarvan een voorbeeld. Niet altijd bij iedereen bekend, maar het is een hele bijzonder en mooi vakgebied waar techniek en de sociaal maatschappelijke wereld samenkomen .

In het PO hebben alle leerlingen een droom. Dan komen ze in VMBO, in het systeem, waar te vaak helaas puur op cijfers jongeren uit hun droom worden gehaald. Misschien moet we meer aandacht besteden aan de dromen van kinderen, want dat is wat iemand intrinsiek drijft. Dat vraagt waarschijnlijk maatwerk, een gigantische opgave, maar… ik ben er van overtuigd dat je daar blije gemotiveerde mensen van krijgt. En voor veel kinderen zou het goed zijn als ze denken; als ik mijn dromen waar wil maken, ligt er in techniek een mooi traject.”

Wat doen we hier, vandaag, op de RDM campus?

“Ten eerste omdat dit een van de locaties is van het Techniek College Rotterdam en ik graag wilde dat je leerlingen aan het werk kon zien hier. Maar ik spreek hier altijd graag af, op RDM, de plek midden in de haven waar vroeger enorme schepen werden gebouwd. Deze plek is omgebouwd tot een adembenemende plek voor technisch onderwijs met álle faciliteiten, omringd door grote en kleine innovatieve bedrijven. Al-les ademt hier techniek.

Wat is het Techniek College Rotterdam precies?

“Het Techniek College is een samenwerking van de technische opleidingen van Zadkine en Albeda. Iedere vrijdag komen VMBO leerlingen uit de stad hier heen om aan de slag te gaan met opdrachten onder leiding van MBO docenten. PIE leerlingen maken op deze manier kennis met produceren, installeren en energie. Ze rouleren per 13 weken binnen deze disciplines.

Deze manier van werken biedt veel voordelen; het is leuk en drempelverlagend wat ook bleek uit de interviews met leerlingen die al deelnamen aan het programma. Ze doen zo veel ervaring op met techniek en op deze manier kunnen ze meer weloverwogen kiezen naar welke mbo ze gaan. Ook hun wereld wordt vergroot, ze komen verder dan alleen hun eigen school en wijk en leren andere delen van de stad en andere scholieren kennen.“

Bij welke projecten binnen Tech op Zuid ben je betrokken?

Ik werk mee aan een aantal Tech op Zuid projecten, namelijk Geïntegreerde leerroutes vmbo – mbo, Aansluiting po – vo en Techniekfaciliteiten.

Hoe zie je jouw rol de komende jaren in het programma?

De wereld binnenhalen en leerlingen de wereld in te sturen is mijn drijfveer. Door het faciliteren van doorlopend onderwijs tussen VMBO en MBO hoop ik iets in te kunnen betekenen. De doorlopende leerroute waar al een begin mee is gemaakt, 50 VMBO-ers zijn iedere vrijdag aan de slag op het MBO, wil ik met alle partners verder uitbouwen tot een traject wat echt staat, ook als ik vertrek.

Vanuit mijn positie wil ik enthousiasmeren. Want enthousiaste leerkrachten, dat is de basis, daar valt of staat heel veel mee. Iedereen betrokken in techniekonderwijs zou wat mij betreft een spreekwoordelijk raam onder zijn/haar arm moeten hebben en leerlingen door dat raam laten kijken naar de leuke en oneindige mogelijkheden van techniek.”

“Techniek is creatie.”

Wat is de stip op de horizon?

“Dat na 3 jaar echt iets staat wat blijvend is. Wat een blijvende indruk achterlaat voor heel Rotterdam Zuid. Dat goede paden worden ontwikkeld waar de PO leerling kan wandelen de wereld van techniek in. Dat iedereen zich bewust is van paden die zijn ontwikkeld.

Doorlopende leerroutes en meer bekendheid over creatie en techniek op lagere school niveau, vmbo en mbo. Bereikt door het vergroten van de kennis van docenten. Ik hoop dat iedere leerling zich bewust is van de eigen potentie, meer maatschappelijke geëngageerd is en met zijn creativiteit aan de slag kan en wil in technische beroepen.

Als docent hoop ik dat je je ook kan blijven kan verbazen over techniek, de mogelijkheden, de toekomst. Naast de leerling aan de slag in plaats van erboven. Dat je zelf met de leerlingen mee op avontuur gaat en je durft te laten verbazen.”

Wil je tot slot nog iets meegeven aan de lezer?

“De programma’s kunnen niet zonder het enthousiasme en de samenwerking van docenten, instructeurs, directie van VMBO en MBO. Zoals, heel praktisch, bijvoorbeeld de uitroostering van leerlingen op vrijdag zodat ze naar RDM of Alexander kunnen is daarvan een voorbeeld. Die ruimte en medewerking is noodzakelijk.

Als docent en instructeur, teamleider heb je een enorme impact op het leven van een leerling en dat mag je nooit uit het oog verliezen. Dat is een leuke maar ook zware verantwoordelijkheid. Bij kunnen dragen aan de ontplooiing van potentie en talent van leerlingen en het tot stand komen van hun dromen en ontwikkeling is het mooiste wat er is toch?”