Vmbo-onderwijsaanbod verbeteren

Doel

We realiseren een actueel en kwalitatief hoogwaardig aanbod aan technische beroepsopleidingen in Rotterdam-Zuid. De introductie van doorlopende leerlijnen PO – VO zorgt ervoor dat leerlingen al in de onderbouw van het vmbo in aanraking komen met meer profielvakken moderne techniek. In de bovenbouw is er veel aandacht voor moderne, toekomstgerichte onderwerpen als netwerken, programmeren, energietransitie en circulaire economie.

Zo creëren we voor leerlingen een aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijsaanbod dat aansluit aan bij de doorstroom naar het mbo én bij de behoefte van het regionale bedrijfsleven.

Beoogde resultaten

  • Alle vmbo-scholen op Zuid met een technisch profiel starten in onderbouw met praktisch techniekonderwijs;
  • Alle techniek-gerelateerde keuzevakken die aansluiten bij regionaal bedrijfsleven worden in Rotterdam Zuid aangeboden en kunnen door alle vmbo-leerlingen worden gevolgd.
  • Iedere vmbo-school met een techniekprofiel heeft of ontwikkelt een gemengde technische leerweg-opleiding, die mogelijkheden biedt voor doorstroom naar mbo-niveau 4 of de havo.
  • Ontwikkelen van een nieuwe leerweg met het profiel media, vormgeving & ict.

Stand van zaken

1 april 2021

  • Er is gestart met de ontwikkeling van nieuwe opleidingen op niveau Gemengde Leerweg (GL) met doorstroom naar mbo niveau 4 voor de profielen Technologie & ICT op De Hef en Zuiderparkcollege.
  • Er is vastgesteld welke keuzevakken worden ontwikkeld op welke scholen, de werkgroep is nu bezig met de planning.
  • Een werkgroep onderbouw maakt een plan hoe onderbouw vmbo versterkt kan worden voor een betere aansluiting op bovenbouw vmbo en onderbouw mbo.

Projectleiders

Bert Vonk (Wartburg, de Swaef)

Downloads

Memo Versterken opleidingsaanbod

Deze memo is opgesteld met het oog op een goede uitrol van project Versterken onderwijsaanbod techniek.

Partners

Rijnmond Bouw B.V.
IW Nederland, regio Zuid- Holland
Stichting NexTechnician
Koninklijke Metaalunie
Bouwend Nederland
Metalent
Bekijk het project 'Verbinding po-vmbo techniek versterken'
Terug naar de startpagina
Bekijk het project 'Techniekfaciliteiten vernieuwen'