Werven & professionaliseren docenten

Doel

Tech op Zuid wil zorgen voor voldoende bevoegde techniekdocenten voor vmbo in Rotterdam Zuid. Daarom stimuleren we de werving van geschoolde techniekdocenten, maar ook van hybride docenten met up-to-date kennis uit de branche.

Bovendien komt er een platform om verdere professionalisering van docenten te faciliteren. Hierdoor kunnen docenten hun kennis en vaardigheden bijhouden, en zich verdiepen in de  nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Zo krijgen we in de regio Rotterdam-Zuid de beste mensen voor de klas.

Beoogde resultaten

Binnen drie jaar:

  • Is er geen tekort aan techniekdocenten op Zuid;
  • Hebben alle vmbo-techniekdocenten op Zuid de juiste bevoegdheden;
  • Biedt iedere vmbo-partnerschool plek voor een hybride docent;
  • Is er een digitaal platform voor duurzame professionalisering van techniekonderwijs waarmee docenten nieuwe ontwikkelingen kunnen volgen, docenten zich kunnen inschrijven voor cursussen, peer-to-peer communicatie mogelijk is.
  • hebben alle vmbo-docenten een vorm van bijscholing gevolgd gericht op moderne technologie.

Stand van zaken

1 april 2021

  • Werkgroep gevormd voor verdere uitvoering van dit traject.
  • Op 2 scholen zijn hybride docenten actief (De Hef en Wartburg).
  • Meerdere docenten PIE zijn gestart met bekwaamheden op orde krijgen.
  • Op alle scholen krijgen docenten ondersteuning en bijscholing voor ontwikkelen moderne skills.

Projectleider

Robin Broz

Downloads

PDF: presentatie techniekopleidingen Hogeschool Rotterdam

meer over de techniek scholing door Hogeschool Rotterdam

PDF: flyer hybride docent

Wie of wat is een hybride docent

Partners

IW Nederland, regio Zuid- Holland
Koninklijke Metaalunie
Bouwend Nederland
Metalent
Bekijk het project 'Show your talent - innovatiewedstrijden'
Terug naar de startpagina
Bekijk het project 'Promotie & beeldvorming techniek'