Promotie & beeldvorming techniek

Doel

Tech op Zuid werkt aan het promoten van de sector techniek, samen met Gaan voor een Baan (BRIDGE). We zetten daarbij gezamenlijk in, op een positieve beeldvorming van de sector techniek in het primair onderwijs en op loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor het vmbo en mbo.

Gaan voor een baan (project BRIDGE – de brug van school naar werk) is een programma van het NPRZ. In het programma werken partijen samen aan het versterken van leerroutes richting duurzame banen op de arbeidsmarkt. Voor het aandeel jongeren dat kiest voor een technische beroepsleiding en de technische arbeidsmarkt, werkt Tech op Zuid samen met Gaan voor een baan. Dat begint bij de basisscholen en loopt door in het voortgezet onderwijs: we zetten in op het verbeteren van de beeldvorming, op het aanbieden van meer techniekonderwijs in het primair onderwijs (zie project aansluiting po-vo) en op het versterken van loopbaanoriëntatie voor techniek, door het aanbieden van het LOB-programma www.gaanvooreenbaan.nu, gericht op leerlingen, leerkrachten en ouders.

Beoogde resultaten

Voor het basisonderwijs:

  • De leerkrachten op de basisscholen hebben een adequaat beeld van techniek (onderwijs en beroepen);
  • 90% van de basisscholen gebruikt het lesprogramma LOB;
  • Leerlingen maken langdurig kennis met techniekonderwijs (minimaal vanaf groep 5)
  • Ouders hebben adequater beeld van techniek als baan / studieperspectief
  • 90% van de scholen doet actief mee met LOB-programma van NPRZ

Voor vmbo:

  • Zie doelstellingen Gaan voor een Baan / BRIDGE.

Stand van zaken

1 april 2021

  • Samen met BRIDGE is er extra dag toegevoegd aan het LOB-event Techmission010. Wegens corona is de uitvoering uitgesteld van maart 2021 naar later in het jaar.
  • Samen met STO Rotterdam Noord is een website ontwikkeld waarop bedrijven hun aanbod voor het onderwijs beschikbaar kunnen maken: sob-rotterdam.nl.
  • Communicatieadviseur aangesteld ter ondersteuning van BRIDGE en Tech op Zuid.
  • We ontwikkelen een zgn ‘praatplaat’ voor beter inzicht in de inhoud van Tech op Zuid. Deze wordt ingezet als communicatiemiddel in gesprekken met scholen en bedrijfsleven.

Projectleider

Vildan Ekiz (NPRZ, gemeente Rotterdam)

Downloads

Er zijn op dit moment geen downloads beschikbaar voor dit project.

Partners

Rijnmond Bouw B.V.
Stichting NexTechnician
Koninklijke Metaalunie
Bouwend Nederland
Metalent
Aeroplane Cruise Rotterdam
Bekijk het project 'Werven & professionaliseren docenten'
Terug naar de startpagina
Bekijk het project 'Bouwen aan TechniekHub'