Techniekhuis op Zuid

Doel

Ons doel is om kinderen op Zuid zo jong mogelijk technische vaardigheden te laten ontwikkelen, zodat ze een betere keus kunnen maken voor vervolgonderwijs.

Met het Techniekhuis faciliteren wij alle basisscholen op Zuid met technieklessen voor kinderen vanaf groep 4. In een volledig ingerichte ruimte met zowel klassieke als moderne technieken kunnen kinderen aan de slag in het Huis van de wijk op de Hillevliet. Van timmeren, zagen, boren en solderen tot het programmeren van robots en drones of het ontwerpen van 3D-objecten.

Groep 7/8 kan technieklessen volgen op technische vmboscholen, zodat ze kennis kunnen maken met vervolgonderwijs in de techniek.

Beoogde resultaten

  • Alle kinderen op de basisscholen van Zuid hebben in ieder leerjaar meerdere keren ervaring opgedaan met techniek. Met zowel klassieke techniek als moderne technologie.
  • Samen met partners zoeken we een goede mix van techniek op verschillende locaties en met verschillende manieren van ondersteuning voor de basisscholen.
  • Leerkrachten op basisscholen worden ondersteund in het zelf kunnen verzorgen van technieklessen op de eigen scholen.

Stand van zaken

1 juli 2023

  • In het Huis van de Wijk op de Hillevliet zijn 3 lokalen ingericht om verschillende soorten technieklessen voor basisscholen te kunnen verzorgen.
  • Er zijn 5 digitale informatiesessies geweest over de plannen en mogelijkheden van Techniekhuis, waar zo’n 40 basisscholen aan hebben meegedaan.
  • Met zo’n 15 scholen zijn inmiddels afspraken gemaakt, waarbij we voor verschillende groepen technieklessen kunnen verzorgen.
  • Met het Zuiderpak College, vakcollege de Hef en STC zijn we een doorlopende leerlijn aan het ontwikkelen, zodat de groepen 7 en 8 van basisscholen op een vmbo-school technieklessen kunnen volgen, die aansluiten op de technieklessen in het Techniekhuis op Zuid.

Projectleider

Cock van der Brugge

Downloads

Er zijn op dit moment geen downloads beschikbaar voor dit project.

Partners

Rijnmond Bouw B.V.
Stichting NexTechnician
Foodmate B.V.

Metalent
Bekijk het project 'Promotie & beeldvorming techniek'
Terug naar de startpagina
Bekijk het project 'Verbinding po-vmbo techniek versterken'